Struktur af undervisning

00.00-00.15

Basis:

SNT, skridt, kædestød, spark, CK, Poon-Sau.

Hvad alle skal blive bedre til.

00.15-00.45

Programmer:

1-2 ting fra det tekniske program.

Tekniske detaljer læres bedst, når man er frisk.

00.45-01.00

Lat-Sau:

Omsæt det tekniske program i Lat-Sau.

Sammenhæng er vigtigt.

01.00-01.15

Sparring:

Gwoh-Sau, cirkel, kamp mod flere, mod våben, knæ/albue program etc.

01.15-01.30

Fysisk:

Puder, armbøjninger, stræk.

En udmattet elev er en glad elev 

Loading...