Indmeldelsesblanket

Undertegnede er indforstået med at træning og anden aktivitet i foreningens regi foregår på eget ansvar, og er endvidere indforstået med at respektere og overholde de for foreningen gældende regler vedrørende Wing Tsun etikette samt foreningens gældende vedtægter.

Fotos og videoer, der optages af undertegnede under foreningens almindelige aktiviteter, såsom træning, opvisninger, træningslejre og deslige, kan bruges på foreningens egen hjemmeside og i PR-øjemed (gælder også for børn og unge medlemmer).

Indmeldelsen er gyldig fra d.d., men medlemskabet er kun gyldigt, såfremt kontingentet betales rettidigt. Udover det gældende kontingent betales et indmeldelsesgebyr på 50 kr. Gebyret opkræves ved første kontingentopkrævning.

Kontingentet udgør pt. 99 kr. / måned for medlemmer i alderen 8 – 14 år og 199 kr. / måned for medlemmer fra 15 år.

Kontingentet opkræves kvartalsvis i hhv. Januar, April, August og Oktober måned.

Det er ikke muligt, at få refunderet indbetalt kontingent i en påbegyndt periode.

OBS: Tilmelding til PBS er obligatorisk.

Betalingsservice online tilmelding

Evt. opsigelse skal ske til  kasserer@wingtsun-roskilde.dk og med mindst 3 uger varsel før ny opkrævningsperiode.

Man vil blive opkrævet kontingent for den måned man tilmelder sig.

Fornavn

Mellemnavn

Efternavn

Adresse

Post nr.

By

Erhverv

E-mail

Mobil nr.

Fødselsdag
(dd.mm.åååå)
Køn
RabatkodeLoading...