Indmeldelse

Undertegnede er indforstået med, at træning og anden aktivitet i foreningens regi foregår på eget ansvar, og er endvidere indforstået med at respektere og overholde de for foreningen gældende regler vedrørende Wing Tsun-etikette samt foreningens gældende vedtægter.

Fotos og videoer, der optages af undertegnede under foreningens almindelige aktiviteter – såsom træning, opvisninger, træningslejre og deslige – kan bruges på foreningens egen hjemmeside og i PR-øjemed (gælder også for børn og ungdomsmedlemmer).

Indmeldelsen er gyldig fra d.d., men medlemskabet er kun gyldigt, såfremt kontingentet betales rettidigt. Udover det gældende kontingent betales et indmeldelsesgebyr på 50 kr. Gebyret opkræves ved første kontingentopkrævning.

Kontingentet udgør p.t. 109 kr./måned for medlemmer i alderen 8-14 år, og 229 kr./måned for medlemmer i alderen 15 år og opefter.

Kontingentet opkræves kvartalsvis i hhv. januar, april, august og oktober måned.

Det er ikke muligt at få refunderet indbetalt kontingent i en påbegyndt periode.

OBS: Tilmelding til Betalingsservice (BS) er obligatorisk.

Betalingsservice online tilmelding

Evt. udmeldelse skal ske med mindst en måneds varsel før ny opkrævningsperiode. Udmeldelse skal ske via udmeldelses-formularen under menupunktet ‘Medlemmer’.

Man vil blive opkrævet kontingent for den måned, man tilmelder sig.

Prøv 1 måned GRATIS