Priser

Børnehold (8-14 år):
Kontingent: 109 kr./måned

Gradueringsseminar 8-14 år: 100 kr.

Bestået grad: 75 kr.

Ungdoms- og voksenhold (15 år og opefter):
Kontingent: 229 kr./måned

Gradueringsseminar: 100 kr.

Bestået grad: 150 kr.

Indmeldelsesgebyr:
50 kr. (opkræves sammen med første kontingentopkrævning)

Kontingentet opkræves kvartalsvis i hhv. januar, april, august og oktober måned.

Det er ikke muligt at få refunderet indbetalt kontingent i en påbegyndt periode.

Tilmelding til Betalingsservice (BS) er obligatorisk.

Prøv 1 måned GRATIS